คริสตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้เรื่อง พระเจ้ารักเรา , แผนการแห่งความรอดพ้น , พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักร ,

และ พระจิตองค์ความสว่าง โดยมีความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาต่อพระเจ้า มีความเอื้ออาทร มีจิตเสียสละเพื่อช่วยส่วนรวม รู้จักการพลีกรรมมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น

What Will You Learn?

 • รู้และเข้าใจเรื่อง พระเจ้ารักเรา , แผนการแห่งความรอดพ้น , พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระศาสนจักร , และ พระจิตองค์ความสว่าง

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชีวิตและคำสอนของพระเยซู
มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง ชีวิตและคำสอนของพระเยซู

 • 6. การส่งสาวกไปแพร่ธรรม
  00:00
 • 3. คำสอนพระเยซูเจ้า
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บทบาทของพระจิต
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บทบาทของพระจิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ชีวิตคริสตชนกับการภาวนา
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตคริสตชนกับการภาวนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แผนการแห่งความรักของพระเจ้า
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แผนการแห่งความรักของพระเจ้า

 • 1. พระเจ้าสร้างโลกและสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์
  00:00
 • 2. เสรีภาพและความรับผิดชอบในการเลือก
  00:00
 • 3. การผจญล่อลวง
  00:00
 • 4. เรื่อง บาปของมนุษย์
  00:00
 • 5. พระสัญญาพระเจ้า
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?