คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนนวนนับที่มากกว่า 100,000

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000
  18:42
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การประมาณค่าจำนวนเต็มสิบ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การประมาณค่าจำนวนเต็มร้อย
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคูณ การหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เวลา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?