การใช้โปรแกรมวาดรูป ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล ลักษณะของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล  ประโยชน์ของข้อมูล ความหมาย ส่วนประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การควบคุมเมาส์ แป้นพิมพ์   การวางมือบนแป้นพิมพ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม WordPad โปรแกรม Paint แถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

What Will You Learn?

  • นักเรียนได้รับความรู้การใช้โปรแกรมวาดภาพ
  • นักเรียนได้รับความรู้การโหลดภาพจากอินเตอร์เน็ตมาทำงานได้
  • นักเรียนมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การใช้โปรแกรมวาดภาพ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 3 เรื่องโปรแกรมวาดภาพ
นักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายจากการวาดภาพระบาบสี และนักเรียนจะได้รับความรู้ในการวาดภาพตามจินตนาการโดยการบรรยายภาพได้

หน่วยที่ 3 เรื่องโปรแกรมวาดภาพ
นักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายจากการวาดภาพระบาบสี และนักเรียนจะได้รับความรู้ในการวาดภาพตามจินตนาการโดยการบรรยายภาพได้

หน่วยที่ 3 เรื่องโปรแกรมวาดภาพ
นักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายจากการวาดภาพระบาบสี และนักเรียนจะได้รับความรู้ในการวาดภาพตามจินตนาการโดยการบรรยายภาพได้

หน่วยที่ 3 เรื่องโปรแกรมวาดภาพ
นักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายจากการวาดภาพระบาบสี และนักเรียนจะได้รับความรู้ในการวาดภาพตามจินตนาการโดยการบรรยายภาพได้

หน่วยที่ 3 เรื่องโปรแกรมวาดภาพ
นักเรียนจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และผ่อนคลายจากการวาดภาพระบาบสี และนักเรียนจะได้รับความรู้ในการวาดภาพตามจินตนาการโดยการบรรยายภาพได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?