การจัดการการท่องเที่ยว 1 ง32201 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 (17-20 พ.ค.65)
บทที่ 1 ความรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบการการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับเงินทุนของผู้ประกอบการนั้นๆ การดำเนินงานทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการคือ การนำเสนอขายบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยหรือความสนุกสนานบันเทิงแก่ลูกค้า โดยเรียกค่าบริการเป็นค่าตอบแทน การประกอบธุรกิจจะต้องมีการลงทุน เพื่อจะก่อให้เกิดสินค้าและบริการโดยมุ่งหวังที่จะแสวงหาผลกำไรนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้บุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถมาจัดการและบริหารธุรกิจ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรักษาผลประโยชน์ของธุรกิจไว้ให้ได้มากที่สุด

  • บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการการท่องเที่ยว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?