กฎหมายเบื้องต้น 4 (กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา) ส33202 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • 1.วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมประเทศชาติ และสังคมโลกได้
 • 2.วิเคราะห์การกระทำที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาได้

About the instructor

Course Curriculum

กฎหมายเบื้องต้น
ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมประเทศชาติ และสังคมโลก

 • ร่างบทเรียน
 • สัปดาห์ที่ 2 ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 การแบ่งประเภทของกฎหมายตามความสัมพันธ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมายตามลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 การแบ่งประเภทของกฎหมายตามการนำไปใช้
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 กระบวนการยุติธรรม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ประวัติกฎหมายไทย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  00:00

กฎหมายอาญา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ตอนที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ตอนที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ลักษณะและโครงสร้างการรับผิดทางอาญา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 การพยายามกระทำความผิด เหตุยกเว้นความผิด เหตุลดโทษ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ผู้กระทำความผิดหลายคนและโทษทางอาญา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตอนที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตอนที่ 1
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตอนที่ 2
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?